Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 3

PDF

36

  • Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu, Predlagatelj: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
16.10.2020.
Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2019. g., podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. O ovoj točki dnevnog reda glasujemo isto tako sukladno čl. 44. st. 4. Poslovnika HS-a. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak. Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2019. g.
Molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Utvrđujem da je većinom glasova, od 102, 87 za, 15 suzdržanih, donesen je zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.
PDF