Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 3

PDF

35

  • Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna, Predlagatelj: Državni ured za reviziju
16.10.2020.
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna, podnositelj Državni ured za reviziju. O ovoj točki dnevnog reda glasujemo isto tako sukladno čl. 44. st. 4. Poslovnika Sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak. Prihvaća se Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji korisnika državnog proračuna.
Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Utvrđujem da je većinom glasova, 92 za, 8 suzdržanih, dakle glasovalo je 100 zastupnika i zastupnica, donesen zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.
PDF