Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 3

PDF

34

  • Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2019., Predlagatelj: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
16.10.2020.
Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2019. HAKOM, podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. Glasovat ćemo sukladno čl. 44. st. 4. Poslovnika HS-a. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak. Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2019.
Molim glasujmo. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Utvrđujem da je glasovalo 102 zastupnika i zastupnica, 66 za, 30 suzdržanih, 6 protiv donesen zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.
PDF