Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 3

PDF

33

  • Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2019. godinu, Predlagatelj: Hrvatski olimpijski odbor
16.10.2020.
Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2019., podnositelj Hrvatski olimpijski odbor i o ovoj točki dnevnog reda sukladno čl. 44. st. 4. Poslovnika HS-a. Dajem na glasovanje sljedeći zaključak po prijedlogu matičnog radnog tijela. Prihvaća se Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2019.
Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?
Glasovalo je 103 zastupnika, 66 za, 23 suzdržana i 14 protiv te je donesen zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.
PDF