Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: IX, sjednica: 13

PDF

9

  • Prijedlog za iskazivanje povjerenja Josipu Aladroviću, za obavljanje dužnosti ministra rada i mirovinskoga sustava, Predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
19.07.2019.
NASTAVAK NAKON STANKE U 18,35 SATI

Poštovane kolegice i kolege, molim da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli pristupiti glasovanju.
Hvala vam lijepa, sada ćemo glasovati o:

- Prijedlog za iskazivanje povjerenja Josipu Aladroviću za obavljanje dužnosti ministra rada i mirovinskog sustava

Predlagatelj je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH u skladu sa člankom 119. Poslovnika Hrvatskog sabora, rasprava je provedena na sjednici Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Sukladno članku 119. stavku 10. Poslovnika, o ovom prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici.
Naglašavam da članak 252. određuje da je da iskazivanje povjerenja članovima Vlade potrebna natpolovična većina svih zastupnika, dakle 76.
Dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Josipu Aladroviću za obavljanje dužnosti ministra rada i mirovinskog sustava, molim glasujmo.
Utvrđujem da je većinom glasova, 79 za i 1 glas protiv iskazano povjerenje Josipu Aladroviću za obavljanje dužnosti ministra rada i mirovinskog sustava./Pljesak./
Gospođe i gospodo zastupnici, iskazivanjem povjerenja stekli su se uvjeti za davanje prisege novog ministra u Vladi RH.
Sukladno članku 120. Poslovnika Hrvatskog sabora i članku 5. zakon o Vladi RH, prisega se daje na način da predsjednik izgovara tekst prisege i nakon toga proziva pojedinačno članove Vlade a članovi Vlade trebaju dati prisegu tako što ustaju i izgovaraju „prisežem.“
Tekst prisege glasi:

„Prisežem ću dužnost člana Vlade savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni predak te se zalagati za svekoliki napredak RH.“
Josip Aladrović, ministar rada i mirovinskog sustava.
Prisežem. /Pljesak./
Hvala vam lijepa.
Poštovani ministre, čestitam vam na iskazanom povjerenju i danoj prisezi, želim vam puno uspjeha u obavljanju ove časne i odgovorne dužnosti ministra u Vladi RH.
A vama poštovane zastupnice i zastupnici, zahvaljujem se i ovim zaključujem 13. izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora.

SJEDNICA ZAVRŠENA U 18,39 SATI
PDF