Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: IX, sjednica: 13

PDF

8

  • Prijedlog za iskazivanje povjerenja dr. sc. Vesni Bedeković, za obavljanje dužnosti ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
19.07.2019.
- Prijedlog za iskazivanje povjerenja Vesni Bedeković za obavljanje dužnosti ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku;

Predlagatelj je ponovo predsjednik Vlade, Andrej Plenković, a u skladu čl. 119. Poslovnika HS-a, rasprava je provedena na zajedničkoj sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku i Odbora za obitelj, mlade i sport.
I o ovom prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici, a za iskazivanje povjerenja članovima Vlade odnosno ministru potrebno je ponovo da većina zastupnika, 76 da svoj glas.
Pa dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Vesni Bedeković za obavljanje dužnosti ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, molim glasujmo.
Utvrđujem da je većinom glasova, 82 za i 2 glasa protiv iskazano povjerenje Vesni Bedeković za obavljanje ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. …/Pljesak./…
Budući da je u tijeku još uvijek Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, kada on završi, onda ćemo glasovati i o povjerenju odnosno iskazivanju povjerenja Josipu Aladroviću za obavljanje dužnosti ministra rada i mirovinskog sustava, dakle molim vas za još malo strpljenja kad odbor završi, onda ćemo glasovati pa ćemo vas o tome izvijestiti ovisno o tome kada će odbor završiti.
A prije toga, izvolite kolega Babić.
Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS-a.
Dakle povrijeđen je čl. 119. koji kaže da o kandidatu za ministra glasuje na sjednici Sabora. Dakle ne na matičnom odboru već na sjednici Sabora. Prema tome, nije potrebno čekati nikakvo glasovanje na sjednici odbora za rad i mirovinski sustav.
Hvala.
Nisam rekao da je potrebno čekati glasovanje jer je potrebno je sačekati da završi rasprava. da. Mora završiti sjednica, tako da vas molim da shvatite da moramo poštovani i Poslovnik i postojeću praksu.
Dame i gospodo, iskazivanjem povjerenja stekli su se uvjeti za davanje prisege novih ministara u Vladi RH.
Sukladno čl. 120. Poslovnika HS-a i čl. 5. Zakona o Vladi RH, prisega se daje na način da predsjednik izgovara tekst prisege i nakon toga proziva pojedinačne članove Vlade, a članovi Vlade daju prisegu tako što ustaju i izgovaraju prisežem.
Tekst prisege glasi: „Prisežem da ću dužnost člana Vlada savjesno i časno obnašati, poštivati Ustav, zakone i pravni poredat te se zalagati za svekoliki napredak RH.
Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova.
Hvala vam i čestitam. …/Pljesak./…
Ivan Malenica, ministar uprave.
Hvala vam i čestitam. …/Pljesak./…
Marija Vučković,
ministrica poljoprivrede.
Hvala. …/Pljesak./… Marijo Banožić, ministar državne imovine.
…/Pljesak./… Vesna Bedeković, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Prisežem. …/Pljesak./…
Hvala lijepa.
Poštovani potpredsjednici Vlade, poštovane ministrice i poštovani ministri, čestitam vam na iskazanom povjerenju i danoj prisezi.
Želim vam da uspješno obavljate časne i odgovorne dužnosti potpredsjednika, ministrica odnosno ministara u Vladi RH.
Ne možemo još uvijek zaključiti 13. izvanrednu sjednicu, dakle sačekat ćemo da završi s radom Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, a odmah nakon ovog glasovanja, održat će se sjednica Odbora za Ustav. Dakle, odmah sada, sjednica za Ustav. Kolega Reiner, recite samo gdje, u kojoj prostoriji? U istoj gdje se uvijek održavaju sjednice odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Pa se onda vidimo, izvijestiti ćemo vas 15 minuta nakon što završi sjednica matičnog odbora. Molim vas da budete tu.

STANKA U 17,50 SATI.
PDF