Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: IX, sjednica: 13

PDF

3

  • Prijedlog za iskazivanje povjerenja dr. sc. Gordanu Grliću Radmanu, za obavljanje dužnosti ministra vanjskih i europskih poslova, Predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
19.07.2019.
Prijedlog za iskazivanje povjerenja Gordanu Grliću Radmanu, za obavljanje dužnosti ministra vanjskih i europskih poslova.
Predlagatelj je predsjednik Vlade, Andrej Plenković, a u skladu s člankom 119.-im Poslovnika Hrvatskog sabora rasprava je provedena na zajedničkoj sjednici Odbora za vanjsku politiku i Odbora za europske poslove.
Sukladno članku 119.-om, stavku 10.-om Poslovnika, o ovom Prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici.
Naglašavam da članak 252. Poslovnika određuje da je za iskazivanje povjerenja članovima Vlade potrebna natpolovična većina svih zastupnika, 76.
Dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Gordanu Grliću Radmanu za obavljanje dužnosti ministra vanjskih i europskih poslova.
Molim glasujmo.
Utvrđujem da je sa 82 glasa ZA i 2 glasa PROTIV, iskazano povjerenje Gordanu Grliću Radmanu za obavljanje dužnosti ministra vanjskih i europskih poslova.

…/Pljesak./…

Izvolite kolega Vučetić, nešto ste htjeli ili što?
…/Marko Vučetić: Tražim stanku./…
Ne možete dobiti stanku kada ste već jednu imali.
PDF