Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: IX, sjednica: 13

PDF

1

  • Prijedlog za iskazivanje povjerenja dr. sc. Davoru Božinoviću, ministru unutarnjih poslova, i za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, Predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
19.07.2019.
Sada ćemo preći na glasovanje.
Glasujemo o prijedlozima za iskazivanje povjerenja članovima Vlade.
Prvo, Prijedlog za iskazivanje povjerenja Davoru Božinoviću, ministru unutarnjih poslova i za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, predlagatelj je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, u skladu s člankom 119.-im Poslovnika Hrvatskog sabora rasprava je provedena na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Sukladno članku 119.-om, stavku 10.-om Poslovnika, o ovom Prijedlogu ne vodi se rasprava na plenarnoj sjednici.
Naglašavam da člankom 252. Poslovnika je određeno da je za iskazivanje povjerenja članovima Vlade potrebna natpolovična većina svih zastupnika, dakle 76.
Sada dajem na glasovanje Prijedlog za iskazivanje povjerenja Davoru Božinoviću, ministru unutarnjih poslova i za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.
Molim glasujmo.
Utvrđujem da je većinom glasova, 82 ZA i 2 glasa PROTIV, iskazano povjerenje Davoru Božinoviću, ministru unutarnjih poslova i za obavljanje dužnosti potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.

…/Pljesak./…
PDF