Povratak na vrh

Dokumenti EU

Pretraživanje dokumenata EU

Pretraži po:
Broj DEU:
v
Mišljenja radnih tijela:
v
EU oznaka akta:
v
v
Traži
Poništi
Naziv akta 
Broj DEU 
Saziv 
Status 
Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Čist planet za sve; Europska strateška dugoročna vizija za prosperitetno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo COM (2018) 773 19/025 IX u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa "Fiscalis" za suradnju u području oporezivanja COM (2018) 443 19/024 IX u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2015/757 kako bi se na odgovarajući način uzeo u obzir globalni sustav prikupljanja podataka o potrošnji loživih ulja na brodovima COM (2019) 38 19/022 IX u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog centra za stručnost u području kibersigurnosti, industrije, tehnologije i istraživanja i Mreže nacionalnih koordinacijskih centara COM (2018) 630 19/023 IX donesen zaključak
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) COM (2018) 465 19/021 IX donesen zaključak
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama COM (2018) 339 19/020 IX u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+) COM (2018) 382 19/019 IX donesen zaključak
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1011 u pogledu referentnih vrijednosti za niske emisije ugljika i referentnih vrijednosti za pozitivan ugljični učinak COM (2018) 355 19/018 IX u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341 COM (2018) 354 19/017 IX u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja COM (2018) 353 19/016 IX u proceduri
Prva
Prethodna
od 11
Sljedeća
Zadnja
Zapisa: 107
Ispis rezultata
Ograniči rezultate 
  
Saziv : IX (2016 - )
  • Saziv
  • Vrsta akta
  • Status akta
  • Područje
  • Predlagatelji